බ්ලැක්පින්ක් නව බැක්පැක්

** ගබඩාවල සොයා නොගන්න **

  • බ්ලැක්පින්ක් නව බැක්පැක්.
  • පරිපූර්ණ යෝග්‍යතාව සඳහා ගතික ප්‍රමාණයේ ගැලපීම් සහිත උරහිස් පටි ආරුක්කුව.
  • හුස්ම ගත හැකි දැලක් සහිත සම්පූර්ණ පුවරුව.
  • පහසු සංවිධානයක් සඳහා ඉදිරිපස උපයෝගීතා සාක්කුවක් සහිත එක් විශාල ප්‍රධාන මැදිරියක්, පරිගණක අන්තර් සම්බන්ධකය, අභ්‍යන්තර සිපර් පොකට්, සොෆ්ට්බැක් සහ මෘදු හැසිරවීම.
  • දින 10-14 කින් පැමිණේ!
  • නිදහස් ලොව පුරා නැව්ගත කිරීම ..

අද අපගේ ජංගම යෙදුම බාගන්න!

Google Play හි එය ලබා ගන්න

ආශ්රිත අයිතම