15 දෙසැම්බර් 19 සිට 28 දක්වා සියලුම නිෂ්පාදන සඳහා 2019% වට්ටම් දීමනා


Don’t miss our Christmas Special Sale for all our KPop Lovers!! As the New Year begins in few days share your love to your loved ones.

Enjoy major discounts and exclusive deals on a huge selection of KPOP Groups from BTS, EXO, BIGBANG,  BEST, BAP, SEVENTEEN, GOT7 and more.. Be the first to know about Christmas Special Sale, and get exclusive offers, at TheKdom on ෆේස්බුක් , ට්විටර් සහ ඉන්ස්ටග්රෑම් නැත්නම් අපි වෙනුවෙන් ලියාපදිංචි වීම විද්‍යුත් තැපැල් පුවත් පත්‍රිකාව.

 

කූපන් කේතය: KDOM15%