ඔබටම ආදරය කරන්න

** ගබඩාවල සොයා නොගන්න **

  • ලෝහ ද්‍රව්‍ය, ඇලුමිනියම් සැටින් රහිත වානේ පින් බ්‍රෝච්
  • විවිධාකාර නවීන බීටීඑස් බ්‍රෝච්, මල නොබැඳෙන ආරක්ෂිත පතුල, ජල ආරක්ෂිත, ආරක්ෂිත පටල සහිත මතුපිට.
  • විෂ්කම්භය: 5.8cm
  • දින 25-60 කින් පැමිණේ!

 

 

අද අපගේ ජංගම යෙදුම බාගන්න!

Google Play හි එය ලබා ගන්න

ආශ්රිත අයිතම