ඩයිනමයිට් වර්ණවත් ස්වීට් ෂර්ට්

** වෙනත් වෙළඳසැල් වල සොයා නොගන්න **

අලුත් ආගමනය!!! ඩයිනමයිට් මර්ච් සීමිත කාලයක් සඳහා ..

උසස් තත්ත්වයේ වර්ණවත් ස්ෙවට්ෂර්ට් .. දිගු කල් පවතින නිෂ්පාදනයක්.

සාදන ලද සිරිතකට වඩා හොඳ කිසිවක් නැත බීටීඑස් ඩයිනමයිට් උසස් තත්ත්වයේ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදන ලද වෙළඳ. අපගේ බීටීඑස් මර්ච් අපගේ නවීන මුද්‍රණ මධ්‍යස්ථානයේ නිවසේදී සාදා ඇත.

භුක්ති නිදහස් ලෝක නැව්ගත කිරීම ...

දින 10-14 කින් පැමිණේ !!!

ඔබේ වැලඳගන්න KPOP අද විලාසිතා!

අද අපගේ ජංගම යෙදුම බාගන්න!

Google Play හි එය ලබා ගන්න

ආශ්රිත අයිතම