බීටීඑස් වින්ග්ස් ටී ෂර්ට්

** ගබඩාවල සොයා නොගන්න **

Was $87.52 Now Only $32.99

  • කපු මිශ්‍ර හා පොලියෙස්ටර් ද්‍රව්‍ය.
  • මැහුම් රහිත ද්විත්ව මැහුම් 2cm බෙල්ල - හැඩය රඳවා ගනු ඇත.
  • රතු සහ කහ වර්ණය, ඕ-බෙල්ල, ලිහිල්, අනියම්.
  • ශක්තිය සහ කල්පැවැත්ම සඳහා කාර්තු ආවරණ තුනක් සහ පහළ කබාය දෙවරක් මැහුම් කර ඇත.
  • පිළිවෙලට නිම කිරීම සඳහා කාර්තුව හැරී ඇත.
  • නිදහස් අද ලොව පුරා නැව්ගත කිරීම!
දිග 70CM   
Chest   124CM 
Sleeve Length  39CM 
 

අද අපගේ ජංගම යෙදුම බාගන්න!

Google Play හි එය ලබා ගන්න

ආශ්රිත අයිතම