නව BT21 ගිම්හාන V-Neck ටී-ෂර්ට්

** ගබඩාවල සොයා නොගන්න **

  • V-Neck ටී-ෂර්ට්, හැඩකාර සහ සුවපහසු.
  • චිෆන් රෙදි.
  • සුවපහසුව සහ ශෛලිය සඳහා බෙල්ල සහ උරහිස් තට්ටු කළේය.
  • අත් සහ පහළ කබාය ශක්තිය සහ කල්පැවැත්ම සඳහා දෙවරක් මැහුම් කර ඇත.
  • පිළිවෙලට නිම කිරීම සඳහා කාර්තුව හැරී ඇත.
  • දින 10-14 කින් පැමිණේ.
  • නිදහස් අද ලොව පුරා නැව්ගත කිරීම!

අද අපගේ ජංගම යෙදුම බාගන්න!

Google Play හි එය ලබා ගන්න

ආශ්රිත අයිතම